Chat with us, powered by LiveChat
ตำแหน่งงาน
Developer
คุณสมบัติทั่วไป
ออกแบบเเละพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับแพลตฟอร์ม Android มีส่วนร่วมในทุกด้านของวงจรการพัฒนาซอฟเเวร์ ทำงานร่วมกับทีมในการวิเคราะห์ออกแบบและจัดส่งคุณลักษณะใหม่ๆ แก้ไขข้อบกพร่องของซอฟเเวร์และปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ดำเนินการทดสอบหน่วยและระบบอัตโนมัติการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดและดารผสานรวม API

283 ตึกฟอร์มูล่า ชั้น 4 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ส่งเมลสมัครงาน
bd@memberin.com
หมายเหตุ: ระบุตำเเหน่งที่ต้องการสมัคร พร้อมเเนบ Resume, เอกสารที่เกี่ยวข้อง